Informace o naší firmě

Zastoupení zahraničních výrobců technologií a strojů pro gumárenský a plastikářský průmysl

naše firma zastupuje výrobce linek a strojů pro gumárenský a plastikářský průmysl v mnoha oblastech technologických postupů. Především se jedná o extruzi pryže a plastů, vyfukování plastů, vstřikování pryže a termoplastů a dalších. Široké spektrum naší činnosti je doplněno o speciální a doplňkové technologie, jako je např. řezání a krájení ocelových, textilních a jiných kordů, dopravní, dávkovací, mísící a další zařízení, náhradní pásy do téměř všech typů odtahů, sekací a řezací zařízení, odizolování a odplášťování kabelů a další. Činnost firmy pak uzavírá nabídka použitých zařízení pro plastikářský a gumárenský průmysl všech technologií.

Zastoupení zahraničních dodavatelů ekologických zařízení

ve spolupráci s firmou DGE GmbH se v této oblasti soustřeďujeme na nabídku zařízení na čištění průmyslových odpadních vod a plynů, na likvidaci speciálních odpadů a zařízení na výrobu a čištění bioplynu.

Polyesterové netkané textilie

dodávky netkaných textilií v širokém rozsahu typů podle gramáže, především pro výrobu bitumenových střešních pásů.

Materiály pro plastikářský průmysl

PVC a plastisoly od firmy Rottolin-Werk, dále standardní i konstrukční plasty, termoplastické elastomery pro vstřikování, extruzi, vyfukování a další technologie.