DGE Dr.-Ing. Günther Engineering GmbH

Řešení firmy DGE nacházejí uplatnění v chemickém, farmaceutickém, stavebním, textilním, elektrotechnickém průmyslu i jinde. Firma DGE vlastní know-how na čištění odpadních medií ze speciálních provozů jako jsou galvanovny či např. likvidace nebezpečných odpadů z nemocničních zařízení.

Další oblastí činnosti firmy DGE je projekce a dodávka kompletní technologie na zpracování biologických odpadů a výrobu levné energie.

Každé řešení firmy DGE je podloženo vlastními patenty, komplikované úlohy jsou řešeny spojením více procesů do jednoho komplexu. Základním rysem všech projektů je efektivita s recyklací látek, obsažených v odpadních plynech či vodách. řešení DGE zahrnují analýzu problému, provedení nutných měření a laboratorních či pilotních zkoušek, aplikaci počítačových řešení a navržení optimálních procesů.

V současnosti má firmy DGE zhruba 200 instalací u stálých zákazníků po celém světě. U některých zákazníků firmy instalovala i více než pět svých zařízení. Veškerá zařízení DGE odpovídají jak konstrukčně, tak i provozně normám EU.

Čištění průmyslového odpadu

  • ► procesy absorpce a adsorpce
  • ► odlučování a biofiltry
  • ► termické, katalytické a chemické procesy
  • ► zpětné získávání surovin z odpadních vod a plynů
  • ► tlakové oxidace
  • ► aerobní zařízení, usazování, stripování, ultrafiltrace
  • ► odstraňování NOx a zpětné získávání amoniaku
  • ► speciální procesy - BIOSORP, BIOAD, CEP, IPUQ, ABKAT