Folitec Mess- und Prüfanlage e.K.

 Německá firma FOLITEC Mess- und Prüfanalgen e.K. vyrábí a dodává bezdotykové nebo dotykové in-line měřící zařízení tlouš»ky plastových folií, desek, pásů, hadic, trubek atd. Zařízení pracuje na principu magnetické indukce, lze tedy měřit nejen plastové materiály, ale i papír, textil a tkaniny, nonwovens, papír potaľený plastem, pryľ, guma atd.  Měřící systém MPI-586-TP měří tlouš»ku a výstupem je grafické i statistické znázornění průběhu tlouš»ky a event. změna nastavení štěrbiny ploché trysky. Minimální měřitelná tlouš»ka tímto systémem je 10 µm a maximální 10 mm.  Tento rozsah je rozdělen do tří podrozsahů podle pouľité sondy. Bezkontaktním systémem je moľné snadno a bezpečně měřit tlouš»ky vysoce lepivých materiálů.

  • SONDA  H1 - rozsah tlouš»ky od 10µm do 1000µm
  • SONDA  H2 - rozsah tlouš»ky od 0,1mm do 6mm
  • SONDA  H3 - rozsah tlouš»ky od 0,1mm do 10mm

Činnost a výstupy zařízení:

     příčný profil       trend           teplota     tisk. výstup  řízení extruderu    alarm