Octagon Process Technology GmbH

Firma OCTAGON PROCESS TECHNOLOGY dodává měřící systémy pro linky na výrobu vyfukovaných folií včetně měření tlouš»ky jednoltivých vrstev folie, měření délky a šířky folie a dále laboratorní měřící přístroje pro přezkušování tlouš»ky folie.

Zařízení firmy OCTAGON jsou řízeny počítačem a spolupracují s řízením linky. Součástí je vlastní software. Zařízení udrľuje konstantní tlouš»ku folie včetně konstantních tlouštěk jednotlivých vrstev folie.