Rottolin Werk

Firma Rottolin je významným kompounderem a výrobcem modifikovaných materiálů PVC a TPE-S. Firma nabízí širokou paletu PVC pro všechny druhy zpracování od extruze přes vyfukování až po vstřikování. Výrobce nabízí materiály PVC v široké škále tvrdosti až po tvrdé PVC bez změkčovadel. Firma nabízí přesné probarvení materiálu nebo např. i transparentní materiály PVC. Materiály PVC mohou být aditiovány různými aditivy pro modifikaci vlastností nebo mohou být dodávány v blendech s jinými materiály. Další oblastí jsou vinylové pasty - PLASTISOLY. Plastisoly jsou nabízeny opět v různých provedeních a modifikacích, včetně barev podle přání zákazníka.

V oblasti termoplastických elastomerů TPE-S firma nabízí materiály typu SBS nebo SEBS, popř. blendy obou materiálů v různých tvrdostech, v různém probarvení a pro všechny možné způsoby zpracování. 

Hlavními odběrateli materiálů Rottolin jsou automobilový průmysl a stavební průmysl. Dále se materiály uplatňují v medicíně, v potravinářství a v dalších oborech.