Spolupráce s firmou O.R.V. v oblasti dodável polyesterovách vložek pro střešní pásy byla ukončena poté, co se firma O.R.V. dostala do ekonomických potíží a nemohla dočasně řádně plnit svoje povinnosti vůči zákazníkům. Současný stav ve firmě O.R.V. neznáme.