SOMOS CONRADT - dávkovací zařízení pro malé množst

SOMOS Conradt je malý dávkovací systém od firmy ProTec Polymer Processing. Je menší a lehčí než dosud známé přístroje s podobným výkonem. Je konstruován pro dávkování masterbatche nebo granulí. Činnost přístroje je postavena na Venturiho principu. Předností tohoto systému je především modulární stavba, dále pak jednoduché řízení, optimální kontrola procesu a velmi jednoduchá instalace přes přírubu s bajonetem. Maximální materiálový výkon je 25 kg/h, výška je 375mm včetně tlumiče hluku. Hluk zařízení ve vzdálenosti 2m nepřesahuje 80 dB.

Technické údaje:

Max. množství materiálu:  25 kg/h při výšce do 3m

Stlačený vzduch:     6 - 10 bar při spotřebě cca 100 l/kg

El. energie:  100 - 240 VAC

Max. teplota materiálu:  45 °C