ProTec Polymer Processing

Firma ProTec Polymer Processing vyrábí a nabízí kompletní vybavení materiálového hospodářství pro gumárenský a plastikářský průmysl. Společnost dodává kompletní linky pro dopravu, sušení, dávkování a míchání sypkých materiálů.

Sila pro sypké materiály - venkovní a vnitřní stálá sila, mobilní sila

Dopravní systém - potrubní vedení v různém provedení, vyhýbkový systém (nádraží), dávkovací systémy, komplexní systém řízený z jednoho centra, centrální vakuový systém,
centrální filtrace

Sušení - sušící sila SOMOS, karuselový systém sušení s velkou úsporou spotřeby energie

               

                      

 

Dávkování a míchání - řízené dávkovací násypky s přesným dávkováním komponent, volumetrický a gravimetrický systém

 

               

 

Karuselový systém