zastoupení

Metzner Maschinenbau GmbH

Firma Metzner Maschinenbau z Neu-Ulmu vyrábí a dodává stroje na zpracování kabelů a kabelových chráníček (tzv. husích krků).

  • ► stroje na sekání a střihání kabelů
  • ► stroje na odplášťování a odizolování kabelů
  • ► stroje na sekání a zparcování kabelových chrániček
  • ► automatické stroje na přípravu sad kabelů pro rozvaděče, svazky atd.
  • ► periferní zařízení, doplňky a příslušenství

STROJE NA SEKÁNÍ A STŘIHÁNÍ KABELŮ

Zařízení jsou vybaveny různými typy nožových systému vždy podle typu zpracovávaných kabelů - standardní gilotina, střihový sek atd. Zdvih nože je do 30 mm, maximální četnost seků se pohybuje v rozmezí 160 - 210 seků za minutu podle typu stroje.

STROJE NA ODPLÁŠŤOVÁNÍ A ODIZOLOVÁNÍ KABELŮ

Stroje řady 3000 a 5000 umožňují kombinovat odpláštění a odizolování kabelů, na obou koncích v různých délkách odizolání a v různých typech zpracování, poodtažení nebo úplné  odstranění izolace, odizolování ve více stupních např. pro stíněné kabely apod. U těchto strojů lze nabídnout i speciální zpracování - jako např. podélné řezání izolace, odizolování kabelu nejen na koncích, ale i kdekoliv uprostřed s využitím podélného rozříznutí izolace.  Tyto stroje mohou pracovat v lince doplněné o odvíjení, potisk, řízení průvěsu a odkládací a třídící stůl. Zařízení těchto řad používají nože typu V, typu V-radius nebo rotační nože.

STROJE NA SEKÁNÍ KABELOVÝCH CHRÁNIČEK

Firma Metzner nabízí dvě řady těchto strojů. Řada CT400 je zařízení, jež seká kabelové chráničky volitelně buď na vrcholu nebo na úpatí vlny, sek je naprosto rovný a přesný. Zařízení může zpracovávat pouze podélně nerozřezané chráničky, může je však během zpracování podélně naříznout. Řada SM400 je schopna sekat i podélně rozříznuté chráničky. Obě řady využívají pro přesné nastavení polohy chráničky laserový paprsek.

TRIATHLON SYSTEM pro přípravu sad kabelů

Plně automatický systém TRIATHLON umožňuje převzít z CAD systému typy a druh zpracování kabelů a podle těchto výkresů pak připravovat sady pro nastavený počet rozvaděčů či svazků včetně popisu kabelů (InkJet). Práce stroje je optimalizovaná tak, aby bylo prováděno co nejméně výměn kabelů na vstupu.  Systém je vybaven počítačovou stanicí pro komunikaci s CAD nebo vlastním programovým vybavením, aby bylo možno zadávat typy kabelů a jejich zpracování i bez užití systému CAD.

PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ, DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVí

Firma Metzner vyrábí periferie a doplňující zařízení ke svým strojům, jako jsou aktivní či pasívní odviječe kabelů, podavače (odtahy) kabelů, optické i mechanické řízení průvěsu, odkládací stoly na kusové kabely, navíjení (talířové, cívkové atd.). Jako specialní zařízení pak firmy dodává např. popisové zařízení typu inkjet, hot stamp nebo termotransferový potisk.